Играчки

Мечтата за играчка символизира идеи или ситуации, които се чувстват добре мислене за наслаждаване през цялото време. Идеи или ситуации, които са ~игра~. Спонтанни дейности. Тя може да бъде и представянето на някакъв вид дейност за свободното време, която участвате, когато пожелаете. Пример: Един млад мъж мечтае да играе с гъсеница играчка. В реалния живот беше хубаво чувство да мислиш, че най-накрая да можеш да се забавляваш, като винаги избягваш някой, който мразеше, защото се променяше. Гъсеницата представлява укриването и играчката символизира желанието му да се чувства добре, да може да избегне човека, когато той пожелае.