Нос война

Когато играете на влекач на войни в съня, тази мечта показва необходимостта да се намери хармония в различни фактори на живота си.