Пишете

Обикновено, когато това, което пишете в съня си, то обявява неспособността да изразявате мислите и емоциите си с думи.