Флейта

Мечтата на флейта символизира, че вие или друг човек е да накарате другите да чувстват, че нищо лошо не се случва. Чувството, че всичко е перфектно през цялото време. Кажи на другите, че не се тревожат или се грижат.