Министър

Сънувайки и виждайки, че сте служител, предлагам да бъдете по-състрадателни и разбиращи в някаква ситуация или връзка. Като алтернатива, това означава, че трябва да надхвърлите своите граници и за правата на другия.