Лисица, лисици

Независимо дали сънуваш в какъвто и да е контекст или виждаш лисицата дебнеше, тя представлява интелигентност и находчивост. Трябва да използваш преценката си и интелекта си, за да разрешиш някакъв проблем. Може да се наложи да скриете мислите си и/или да мълчите. Алтернативно, това показва период на изолация или самота. Това е добър начин да използвате това време, за да го отразите.