Клавиатура

Мечтата за клавиатура символизира артикулацията на гледни точки или изразяване на идеи. Мечтата за използване на клавиатура за комуникация по интернет може да представлява вашия опит да изразите идеи или притеснения на другите. Мечтата за използване като офлайн клавиатура за писане на история, доклад или друг документ може да представлява работа за изразяване на идеите ви по правилния начин или осъзнаване на вашите притеснения.