Пиене

Да мечтаеш, че пиеш вода представлява жизненост на енергията, освежаване на силните страни, увеличаваща се духовност. Имате цел и някои проблеми в пътя си ще бъдат елиминирани. Освен това, вие се учите от миналото си и ще намерите решение на всички бъдещи проблеми. Като алтернатива, пиенето от вода предполага, че ви пука, ако сте повече. Да мечтаете, че пиете алкохол, показва, че се опитвате да избягате от текущия период от живота си. Като алтернатива, пиенето на алкохолни напитки, които са ви вкусни в реалния живот, означава, че търсите илюзорната и измамна чувство на щастие, радост или удовлетворение. По-специално, ако пиете вино, това често е отражение на имиджа на нашата религиозна култура. Пиенето на вино в съня има символиката на божествена сила. В допълнение, второто значение на виното се тълкува като предизвикване на външни стимули, но трябва да мечтаете за определен вид или марка вино. Това означава, че имате огромна привързаност към този вид вина.