Алея

Мечтата да си в една алея зад сграда символизира осъзнаването на това, което знаеш, че не трябва. Усещането, че определени ситуации или поведение може да бъде опасно.