Алея

Мечтата да си в една алея символизира проблеми или ситуации, които са извън границите. Може би правиш нещо или мислиш за нещо, което знаеш, че не трябва да бъдеш.