Започне

Да мечтаеш да започне нещо символизира началото на нови идеи, навици или преживявания. Началото в съня може да е знак, че си променил сърцето си. Може да сте решили да спрете да отлагате или да отложите нещо, което сте планирали.