Колибри

Да видите колибри се интерпретира като препоръка на подсъзнанието на сънуващия да се счита, че малките идеи/концепции могат да притежават много потенциал и сила. Като алтернатива, това показва неговите несериозни мисли и несериозни идеи. Може да е метафора за невъзможността да се обвързваш с връзка.