Инсулт

Ако видите различни структури в съня, сънят показва страховете ви от неща, които са ви непознати.