Добре

Мечтата на водата символизира емоционална дълбочина или вътрешна сила, която трябва да се постигне. Често символ за вяра в едно от ~Аз~. – Да, но не е. Добре е знак, че се опитвате да промените или че трябва да се опитате по-трудно. Мечтата за добре отровена символизира изгубено чувство на надежда или невъзможността да повярваш в себе си. Някой може да те е свалил твърде ниско. Това може да е знак, че трябва да намерите други начини да се подобрите или да сте уверени. Тя може да бъде и представяне на мъртви приятелства или взаимоотношения. Мечтата за попадане в добре символизира много притеснение за подобряване на себе си или увереност. Може да сте създали повече проблеми, като опитвате твърде много за нещо. Мечтата да копаеш добре символизира опита ти да изградиш или да създадеш източник на вдъхновение или препитание. Да се определи етапът на бъдещето да бъде много по-надежда. Решаване на проблем, който никой друг не е искал да се определи, но никога не причинява стагнация отново.