Бенгалия

Мечтата за използване на тръстиката, означава вашата зависимост от другите. Може би не сте в състояние да постигнете самостоятелно или да вземате важни решения без друго взаимодействие, оттук и мечтата ви за използване на тръстиката.