Люлка

Ако сънувате в какъвто и да е контекст или виждате ясли, това може да означава, че сте т.нар. Алтернативно, той може да се отнася до неговия покорен, защитен и привързаност характер. По-буквално тълкуване на този символ може да показва, че може да се вдвидете за бебе, или че очаквате бебе.