Люлка

като люлка или да се намери или видите ясли, когато сънувате, има дълбок смисъл и се откроява като поличби за пристрастяване. Люлката показва, че разчитате или изисквате помощ от друг за поддръжка. Може би имаш връзка на зависимост. Можете да усетите необходимостта да бъдете защитени и грижовни за всеки човек, което е много близо до вас. Може би той или тя не ти обръща достатъчно внимание. Алтернативна интерпретация дава съвети, за да бъдете по-независими. Може би си в процес на възстановяване на контрола в живота си. От друга страна, има трето значение на люлка, и тя има символичното значение на нова задача, проект, план, схема. Малко ниско легло за дете също символизира новото начало и ново начало.