Патладжан

Мечтата за патладжан символизира меко или усещането, че нещо е достатъчно добро. Нещо малко скучно. Ситуация или изберете това, което мислите, че е добре за вас, но че другите не намират интересно. Липсата на емоции, вкус или стил.