Звяра

Ако мечтаете за звяр, той представлява силичност и арогантност. Дали мечтаете за звяра, който е без лицето или лицето е покрит, символизира страховете, които имате или може би не поемате отговорност за нещо, което трябва да се направи. В противен случай ще бъдете информирани за всички обстоятелства, които могат да бъдат причинени. Има вероятност сънят да предупреди за липсата на увереност. Помислете, че въз основа на Библията, звярът е символ на човек, който не знае.