Теле

Да видите теле в съня, се откроява като поличница за състоянието на незрялост или не напълно отглежда. Телето също показва липса на опит, знания или умения. Неопитен ли си? Така че трябва да развиете определени умения и компетенции.