Библията

За мечтата да види или прочете Библията в съня, тя символизира вярвания, тоест духа и мира в движение. Може би търсите напътствие в живота си и да мислят, че висшите сили ще ви помогнат. Библията може също да покаже истинските силни вярвания, които имате и колко важна е тя взема участие в живота ви.