Библията

Сънят за Библията символизира нейните морални стандарти или фундаментална система на вярванията. Тя може да представлява и чувството за истина. Като алтернатива, да мечтаеш за Библията може да представлява опита ти да търсиш утехата, че вършиш правилното нещо. Сънят на човек за повреждане или разкъсване на Библията може да представлява някои аспекти на личността му, които го преобразяват, се връща към основни вярвания или морални стандарти. Тя може да бъде и представяне на човек или ситуация, която не споделя техните вярвания. Чувството, че някой е безчувствен относно моделите или ценностите си, изпитващи чувство, че са им дошло от това да са честни. Сънят за червената Библия символизира прекомерната нужда от честност или придържане към определени вярвания. Тя може да бъде представяне на неправилна употреба на морална догма. Като алтернатива, тя може да отразява грозната нагласа за некоригии в Бог.