Библиотека

Мечтата за сграда или стая, съдържаща колекции от книги, периодични издания, има тайно послание за вас. Ако някой – тогава за тях. Да започваме. В съня си да видиш себе си или друг човек в библиотеката, това означава търсене на знания и глад за идеи. Може да се опитвате да търсите нови значения в живота или трябва да учите и да оцените ситуацията си, преди да действате. Ако библиотеката е неорганизирана, се предполага, че много информация идва за вас по едно и също време. Трудно ти е да го разгадаеш. Мечтата и виждането на библиотеката е двусмислен символ на сънищата. Сънуването на това може да символизира натрупаните от вас знания през годините.