Библиотекар

да бъде библиотекар, показва неговата мъдрост и интелект. Да говориш с библиотекар в съня си означава нова връзка, която ще ви даде много знания. За да види в съня, библиотекарят работи, символизира напредъка му в творчеството. Като цяло, библиотекарят в съня показва начина на неговата мисъл и представлява творчески и знаещ ум.