Торбалан

Сънят за богимен символизира чувството на страх или безпокойство за ужасно поведение, което никой не забелязва. Чувствайте се, че ако злоупотребявате, хващате или ви плашим без никой друг да свидетелства или да вярва в него. Отрицателно, bogeyman може да се отрази на разочарованието, че никой няма да чуе вашите притеснения или оплаквания от това, че е измъчван. Побойник в живота ти, който се разминава тайно с лицето си. Като алтернатива, мечтата на богимен може да отразява ирационалните страхове, основани на нахални предположения. Страх от непознатото или нещо, което никога не е било доказано.