Над

Мечтата за това, че ставаме символи символизира възнесението, усъвършенстването и прогреса. Може да имате по-високо ниво на информираност, инерция или да се доближавате до целите. За да се изкачи твърде бързо, той може да сочи към надути его, арогантност или страх от успех.