Леност

Ако мечтаете да видите ленивец или да бъдете един, то показва застояли характеристики на вашата личност. Трябва да се компостирате и да направите нещо полезно, защото стагнацията и мързелът ще ви доведе до влошаване.