Под наем

Мечтата, в която карате колелото, е означена за вашето желание да постигнете баланс в живота си. Може би трябва да работиш с теб за постигане на баланс. Велосипедът е символ на детството и спомените, които носите със себе си. Сънят може да представлява и активната почивка, когато можете. Ако моторът е счупен в сън, този сън показва изгубената сила на баланса и контрола в живота си.