Клюн

Сънят на чоча на птицата обявява, че няма нужда да се намесвате в неща, които нямат нищо общо с вас. Чока представлява желание да се занимават с проблемите и живота на другите хора. Сънят представлява раздразнение и проникване.