Пържола

Мечтата за пържола символизира ситуации, които ви позволяват да имате пълен контрол, да взема важни решения, имат власт или да се чувстват всемогъщи. Да имаш нещата по свой начин. Обикновено то символизира вземането на решения, което е във ваш интерес или ситуации, които ви позволяват да диктувате правилата. Пържолата има символиката на всичко, което се случва в живота ви, което подхранва това чувство за власт.