Йети

Мечтата за голямата стъпка, символизираща шока или изненадата, че виждате нещо. Може да си неуязвим, че някой неописуем се е появил в живота ти. Тя може да бъде представяне на ситуации или новини, които ви отвеждат с пълна изненада. Метафорично се притискате или имате трудности при приемането на нещо невероятно, което се е случило.