Мустаци

Сънят с мустаци символизира не се интересува от това, което казваш, или за последствията от това. Често негативни неща, които те казват или на други хора. Примери за лъжи, говорещи зад гърба на другите или безсмъртно говорейки за мъртвите, често когато някой е в траур.