Билети

Виждането на бележка в съня символизира средство за приемане на ново преживяване или цел. Възможност да се опита нещо или началото на ново начинание. Билетът може да бъде и представянето на цената, която трябва да платите, за да постигнете целите си. Изборите, които трябва да направите, или ресурси, които трябва да направите, трябва да направите нещо. Помислете за вида на билета. Автобусният билет може да представлява изборите, които ви водят до неприятни преживявания или преходи. Билетът за влак може да представлява избор или ресурси, които ви помагат да започнете да се премествате към дългосрочна цел. Билетът за филма може да представлява изборите или функциите, които ви позволяват да изпитате нещо, което смятате, че е важно или интересно.