Бип

Когато сънувач вижда пейджър в съня си, той трябва да търси смисъла на съня за пейджър.