Бисквитки

Мечтата за бисквитките символизира навици или ситуации, които са временни. Единственото нещо, което можеш да направиш сега. Чакайки нещо по-добро да се случи. Скука.