Бисквитки

Ако сте сънували и в съня сте видели, че ядете, давате, получавате или крадете бисквитки означава, че ще оставите тривиални проблеми и незначителни спорове, които ви дразнят. Ако сте сънували и сте видели, че печете курабийки, това означава чувство на оптимизъм или повишаване на производителността. Можете също да изпитате повишаване на състоянието.