Габарит

Ако видите критерий в съня си, тогава този сън показва вашата неуямост, упорита работа и също така твърда личност. Ти постигаш целите си и никой няма да те спре. Без значение какви препятствия срещате по пътя си. С това отношение ще имате уважение и признание от хората около вас.