Блокове

Блоковете в сънищата представляват движението на живота ви. Сънят показва стъпките, които предприемат, когато получават определени резултати. Сънят може да посочи препятствията, с които се сблъсквате, когато пресичате живота си. Уверете се, че не се страхуват от тези пречки, в противен случай няма да получите това, което искате. Сънят може също да означава със способността си да прави повече, като има минимум.