Стомана

Сънят, в който той вижда стомана, представлява упорита работа и сила.