Заключване

Сънуването и виждането на блок се обяснява като мечта с важен символизъм за мечтателя. Този сън означава невъзможността да получите това, което искате или да се пази. Може би един аспект от себе си е заключен отвътре и трябва да бъде изказан. Сънуването, че ключалката случайно се затваря около китката ви подсказва, че дебатирате за възможността да сте по-отворени за чувствата си или да ги държите в себе си. Чувствате, че поемате голям риск, като позволите на чувствата си да знаят.