План (технически проект, проекти)

За мечтата на плана, тя означава, че трябва да се разгледа по-отблизо малките неща, които не сте забелязали преди. Сънят също предполага, че вие се замислите два пъти, преди да вземате важно решение. Сънят може да предскаже и за вътрешните промени, които се случват в емоциите ви. Може би се опитваш да продължиш начина, по който мислиш.