Блуза

Мечтата за блуза символизира личността да бъде чувствителна към това да бъде уважаван или професионален. Несигурност или лесно разстроена, когато става въпрос за доказване на себе си. Пример: Човек мечтаеше да чуе някой да говори за блуза, която притежава. В реалния живот, той много се е стремил да прави бизнес с нещо, което го е накарало да се изложи, като го игнорира.