Маниери

Да видиш хората, с учтиво или добре образовано социално поведение, означава приятен и благоприятен завой, който те мислят, че е тъжна ситуация. Виждането на недисциплинирани хора означава, че конфликтите и несъгласията с асоцииран или съотборник ще доведат до неуспех при изпълнението на задачата.