Стомана

Мечтата за стомана символизира поведение или ситуации, които се чувстват постоянно надежден. Нещо, което не отменяме. Ти или някой друг, който никога не се предава или се предава. Ситуация, в която се чувстваш напълно доверен. Пример: Човек мечтал да стои в стоманена равнина, докато лети. В реалния живот неговият нов бизнес най-накрая си тръгна, но той не беше уверен в това, че продължава, въпреки че изглеждаше, че никога не спира да расте. Стоманената равнина отразява бизнеса ~излитане~ и никога не се проваля. Пример 2: Човек мечтае да бъде в индустриален стоманен парк. В реалния живот той взема експериментални лекарства в присъствието на много опитни лекари за дълги периоди от време. Стоманеният индустриален парк отразява чувствата му за постоянното отношение към експериментирането, на което се довери.