Бобо

Сънят на съдебния глупак символизира вас или някой, който винаги е на разположение да разсмива хората, когато има нужда от нея. Можеш да бъдеш ~Жокер~ с приятелите си. Съден глупак може да бъде и самообстояние, за да накара другите да се чувстват добре. Друга възможност е да се отрази на вас или някой друг, който винаги е призован да ги накара да се почувстват по-добре. Отрицателно, един съден глупак може да символизира като се използва от другите, за да ги развесели или да се забавляват.