Устата

Сънят за една уста символизира изразяването на идеи или вярвания. Излизането от отворена уста символизира възприемчивостта или откритостта към нови идеи. Излизането от затворената уста символизира, че е антагонистично. То може да представлява и незаинтересително в изразяването на идея или вярване. Сънят с устата е запушен или зашит затворен символизира репресиите, невъзможността да се изразява или говори свободно. Сънят с отворена уста със син език символизира откритостта да изрази истината.