Устата

Сънуването и виждането на уста е обяснено като мечта с важен символизъм за мечтателя. Тази мечта означава, че трябва да изразите себе си или да говорите за тема, която ви притеснява. От друга страна, може би си говорил прекалено много… и трябва да си държиш устата затворена.