Огнена уста

Когато мечтаете за хидрант, тогава такава мечта показва отдих и да започне отначало в някакъв момент от живота си. Може би съзнанието дава сигнал, който ти си готов да започнеш отначало. Когато видите избухване на огън, тогава такъв сън показва огромната експлозия на емоциите ви.