Бузите

За да видите бузите в съня, тогава такава мечта показва отдаденост, привързаност и близост. Сънят също така представлява символиката на неговата сила и възгледи. Бузите, които са червени, показват срамежливост, здраве и дълголетие. Може би се срамуваш от някаква ситуация. Бузите на кутрето също са свързани с здравословното състояние и дългия живот на сънуващия. Ако вие или някой сте рисували бузите си, тогава такъв сън предсказва творческите аспекти на вашата личност. Вие сте човекът, който е в състояние да бъде много уникален във всяка ситуация от живота си.