Изкупителна жертва

Когато видите характера на изкупителна жертва, тогава такава мечта ви предупреждава за бъдещи неприятни последици, ако няма да направите нищо по въпроса. Може би не поемаш отговорност за действията си и не държиш живота си на игра, вместо да се държиш на сериозно.